[اسم]

departures board

/dɪˈpɑrʧərz bɔrd/
قابل شمارش

1 تابلوی اعلانات پروازهای خروجی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان