[اسم]

derailment

قابل شمارش

1 از ریل خارج شدن (قطار)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان