[اسم]

deputyship

/dˈɛpjuːɾɪʃˌɪp/
قابل شمارش

1 نیابت

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیابت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان