[اسم]

derailleur

/dɪˈreɪ.lɚ/
قابل شمارش

1 شانژمان (دوچرخه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان