[صفت]

desirous

/dɪzˈaɪɚɹəs/
قابل مقایسه

1 خواهان آرزومند، مشتاق

معادل ها در دیکشنری فارسی: آرزومند خواهان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان