[اسم]

disarray

قابل شمارش

1 بی‌نظمی آشوب، اغتشاش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان