[اسم]

disaster relief

/dɪˈzæstər rɪˈlif/
غیرقابل شمارش

1 امدادرسانی

  • 1. disaster relief organizations
    1 . سازمان‌های امدادرسانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان