[اسم]

disaster

/dɪˈzæs.tər/
قابل شمارش

1 مصیبت بلا، ناکامی بزرگ

مترادف و متضاد act of God calamity catastrophe tragedy blessing
 • 1. The San Francisco earthquake and the Chicago fire are two of the greatest disasters in American history.
  1 . زلزله سن فرانسیسکو و آتش سوزی شیکاگو دو تا از بزرگترین بلاهای تاریخ آمریکا هستند.
natural disaster
بلای طبیعی
 • In recent years there has been an increase in weather-related natural disasters.
  در سال‌های اخیر افزایشی در تعداد بلایای طبیعی مرتبط با آب و هوا وجود داشته است.
a disaster strikes
بلا رخ دادن
 • Congress often gives millions of dollars in foreign aid when natural disasters strike.
  کنگره اغلب وقتی بلای طبیعی رخ می‌دهد میلیون‌ها دلار کمک به خارج می‌فرستد.
a total disaster
ناکامی بزرگ
 • The result of the game was a total disaster.
  نتیجه آن بازی، ناکامی بزرگی [افتضاح] بود.
a disaster for something/somebody
مصیبت برای چیزی/کسی
 • The coach considered the captain's injury a disaster for the team.
  مربی مجروح شدن کاپیتان را مصیبتی برای تیم دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان