[اسم]

disassembler

/ˌdɪsəˈsemblər/
قابل شمارش

1 دیس‌اسمبلر (برنامه‌ای کامپیوتری)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان