[صفت]

disastrous

/dɪˈzæstrəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disastrous] [حالت عالی: most disastrous]

1 مصیبت‌بار فاجعه‌آمیز، فجیع

  • 1. The heavy rain brought disastrous floods.
    1 . این باران سنگین [شدید]، سیل‌های مصیبت‌باری را به همراه داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان