[اسم]

dower

/dˈaʊɚ/
قابل شمارش

1 میراث زن (پس از مرگ همسر) مهریه

توضیحاتی در مورد واژه dower
واژه dower به حقی گفته می‌شود که قانون برای زن، پس از مرگ شوهرش در نظر می‌گیرد.

2 جهیزیه

[فعل]

to dower

/dˈaʊɚ/
فعل گذرا و ناگذر

3 جهیزیه دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان