[اسم]

dura mater

/dˈʊɹə mˈeɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سخت‌شامه (کالبدشناسی) دورا ماتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: سخت‌شامه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان