[اسم]

durability

/dərəˈbɪlɪti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوام پایداری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوام
  • 1.The durability of this fabric
    1. دوام این پارچه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان