[صفت]

durable

/ˈdʊrəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more durable] [حالت عالی: most durable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بادوام پایدار، پایا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بادوام همیشگی ماندگار
مترادف و متضاد lasting
  • 1.It was a durable refrigerator, but it finally broke.
    1. خیلی یخچال بادوامی بود اما بالاخره خراب شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان