[اسم]

durian

/dˈʊɹiən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میوه خارگیل (گیاه‌شناسی) دوریان

2 درخت خارگیل (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان