[اسم]

durum

/ˈdʊrəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوروم

  • 1.durum wheat
    1. گندم دوروم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان