[اسم]

dust storm

/ˈdʌst stɔːrm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طوفان شن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان