[اسم]

dust jacket

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روکش جلد

معادل ها در دیکشنری فارسی: کاور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان