[صفت]

dusky

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تیره پررنگ، مات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان