[اسم]

dustcart

/dˈʌstkɑːɹt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماشین زباله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان