[اسم]

dustpan

/dʌstpæn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خاک‌انداز

معادل ها در دیکشنری فارسی: خاک‌انداز
  • 1.Where's the dustpan?
    1. خاک‌انداز کجاست؟
dustpan and brush
جارو و خاک‌انداز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان