[اسم]

Dutch courage

/dʌʧ ˈkɜrəʤ/
غیرقابل شمارش

1 شجاعت (هنگام) مستی شهامت و اعتمادبه‌نفس حاصل از مستی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان