[اسم]

dustman

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارگر شهرداری پاکبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: رفتگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان