[عبارت]

Dutch treat

/dʌʧ trit/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دنگی دونگی

مترادف و متضاد dubs go dutch
  • 1.Going to the restaurant as a Dutch treat is a good idea.
    1. دنگی دونگی به رستوران رفتن ایده خوبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان