[اسم]

elver

/ˈelvər/
قابل شمارش

1 بچه مارماهی

  • 1.elver fishing season
    1. فصل شکار بچه مارماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان