[اسم]

emcee

/ɛmsˈiː/
قابل شمارش

1 مجری مراسم نمایش‌گردان

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرداننده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان