[اسم]

emerald green

/ˈɛmrəld grin/
غیرقابل شمارش

1 سبز زمردی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سبز زمردی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان