[اسم]

emergence

/ɪˈmɜrʤəns/
قابل شمارش

1 افشا بروز، آشکارسازی

مترادف و متضاد disclosure exposure
the emergence of the facts
افشای حقایق

2 ظهور پیدایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیدایش تکوین
مترادف و متضاد advent appearance
the emergence of the environmental movement
ظهور جنبش زیست‌محیطی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان