[اسم]

emerald

/ˈemərəld/
قابل شمارش

1 زمرد

معادل ها در دیکشنری فارسی: زمرد زمردی
  • 1.an emerald ring
    1. یک انگشتر زمرد
[صفت]

emerald

/ˈemərəld/
غیرقابل مقایسه

2 (سبز) زمردی

معادل ها در دیکشنری فارسی: زمردین
  • 1.an emerald green dress
    1. یک پیراهن سبز زمردی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان