[اسم]

enlargement

/ɪnˈlɑːrdʒmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بزرگ‌سازی بزرگ کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: آگراندیسمان
  • 1.an enlargement of a photograph
    1. بزرگ کردن یک عکس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان