[صفت]

enlightened

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشن‌فکر بی‌تعصب

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزاده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان