[صفت]

enlightened

قابل مقایسه

1 روشن‌فکر بی‌تعصب

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزاده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان