[اسم]

enmity

/ˈɛnməti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دشمنی خصومت، نفرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: خصومت دشمنی عداوت مخاصمه
مترادف و متضاد animosity hatred hostility friendship
  • 1.a world free from enmity between nations and races
    1. جهانی عاری از خصومت بین ملت ها و نژاد ها
  • 2.decades of enmity between the two countries
    2. دهه ها دشمنی بین این دو کشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان