[صفت]

enormous

/ɪˈnɔrməs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more enormous] [حالت عالی: most enormous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عظیم خیلی بزرگ، بسیار زیاد

مترادف و متضاد huge immense small tiny
 • 1.The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.
  1. خرچنگ عظیم‌الجثه در جستجوی غذا کف اقیانوس را در‌نوردید.
 • 2.The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.
  2. شوالیه دلیر شمشیرش را کشید و اژدهای عظیم‌الجثه را کشت.
an enormous amount of money/time...
مقدار بسیار زیادی پول/زمان و...
 • The whole system requires enormous amounts of energy.
  کل سیستم به مقادیر بسیار زیادی انرژی نیاز دارد.
to make an enormous effort
تلاش بسیار زیاد
 • The team made an enormous effort.
  تیم تلاش بسیار زیادی کرد.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان