[اسم]

enthusiastic support

/ɪnˌθuziˈæstɪk səˈpɔrt/
قابل شمارش

1 حمایت پرشور و اشتیاق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان