[اسم]

enticement

/ɛntˈaɪsmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وسوسه

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسوسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان