[قید]

enthusiastically

/ɪnˌθuː.ziːˈæs.tɪk.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با شور و شوق

معادل ها در دیکشنری فارسی: ذوق‌کنان با شوق و ذوق مشتاقانه
  • 1.She responded very enthusiastically to the idea.
    1. او با شور و شوق به آن ایده واکنش نشان داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان