[صفت]

entitled

/ɛntˈaɪɾəld/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more entitled] [حالت عالی: most entitled]

1 مستحق محق، سزاوار

  • 1.Full-time employees are entitled to receive health insurance.
    1. کارمندان تمام‌وقت مستحق دریافت بیمه سلامت هستند.

2 ملقب به به نام

معادل ها در دیکشنری فارسی: ملقب
a documentary entitled ‘The Price of Perfection’
مستندی به نام «بهای بی‌نقصی»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان