[اسم]

entity

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وجود ذات، موجودیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: موجودیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان