[اسم]

equivalent

/ɪˈkwɪvələnt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معادل برابر

معادل ها در دیکشنری فارسی: معادل
  • 1.Send $20, or the equivalent in your own currency.
    1. بیست دلار بفرستید، یا معادلش با ارز رایج کشور خودتان.
[صفت]

equivalent

/ɪˈkwɪvələnt/
غیرقابل مقایسه

2 معادل برابر

معادل ها در دیکشنری فارسی: برابر هم‌ارز معادل
  • 1.One mile is roughly equvalent to 1.6 kilometers.
    1. یک مایل تقریبا معادل 1.6 کیلومتر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان