[اسم]

ER

(emergency room)
/ˌiː ˈɑːr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بخش اورژانس

[حرف ندا]

er

/ˈɜː/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [نشانه تعلل در کلام] اِ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان