[اسم]

eradication

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ریشه کن سازی نابودی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ریشه‌کنی نابودی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان