[صفت]

evident

/ˈɛvədənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more evident] [حالت عالی: most evident]

1 واضح آشکار

مترادف و متضاد obvious
  • 1.It is evident that you are not feeling.
    1. واضح است که تو هیچ حسی نداری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان