[قید]

exactly

/ɪgˈzæk.tli/
غیرقابل مقایسه

1 دقیقا

معادل ها در دیکشنری فارسی: درست دقیقا عینا
مترادف و متضاد absolutely entirely precisely inaccurately inexactly
  • 1.The journey took exactly three hours.
    1. سفر دقیقا سه ساعت طول کشید.
  • 2.Where are you staying exactly?
    2. دقیقا کجا اقامت دارید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان