[اسم]

exclamation mark

/ek.skləˈmeɪ.ʃənˌmɑːk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 علامت تعجب

مترادف و متضاد exclamation point
  • 1.Her emails are full of exclamation marks.
    1. ایمیل‌های او پر از علامت تعجب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان