[صفت]

exclamatory

/ɛksklˈæmətˌoːri/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تعجبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان