[صفت]

experimental

/ɪkˌspɛrɪˈmɛntəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more experimental] [حالت عالی: most experimental]

1 تجربی آزمایشی

  • 1.an experimental drug
    1 . یک داروی آزمایشی
  • 2.experimental studies
    2 . مطالعات تجربی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان