[اسم]

extremist

/ɪkˈstriːmɪst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 افراط‌گرا

disapproving
  • 1.He was assassinated by extremists.
    1. او توسط افراط‌گرایان ترور شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان