[اسم]

eye contact

/aɪ ˈkɑnˌtækt/
غیرقابل شمارش

1 ارتباط چشمی

  • 1.People who are lying tend to avoid eye contact.
    1. آدم‌هایی که دروغ می‌گویند، معمولا از ارتباط چشمی پرهیز می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان