[اسم]

exultation

/ˌeɡzʌlˈteɪʃn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شادی وجد و سرور

مترادف و متضاد triumphant joy
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان