[صفت]

exuberant

/ɪgˈzubərənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more exuberant] [حالت عالی: most exuberant]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرانرژی سرزنده، سرحال، شاد و خرم

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالنده پرجوش و خروش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان