[صفت]

exuberant

/ɪgˈzubərənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more exuberant] [حالت عالی: most exuberant]

1 پرانرژی سرزنده، سرحال، شاد و خرم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان